کرونا و صنعت بیمه

کرونا و صنعت بیمه

مطمنا وقوع کرونا تا به امروز به همه مارویی از سکه را نشان داده که شاید هیچ کداممان تا به حال لمس نکرده بودیم حتی در بین احتمالاتمان هم چنین اتفاقی نمی گنجید ، ولی طبیعتا زندگی همیشه عادلانه نیست…