درباره ما

بنده اشرف بهرامی زنوز با نزدیک به 15 سال سابقه کار و فعالیت در حوزه فروش و بازاریابی بیمه تمام تلاش خود را در جهت اشاعه هر چه بیشتر و بهتر فرهنگ بیمه جهت انتخاب صحیح بیمه نامه مختص هرشخص خواهم کرد. بخش زیادی از تجربه کاری من در صنعت بیمه (فروش خدمات) میباشد و در این سالها متمرکز در توسعه شبکه فروش و عرضه بیمه هایی همچون بیمه عمر ،درمان ،مسولیت و آتش سوزی بوده است.