بیمه مراکز غیر صنعتی

بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی شامل کلیه فروشگاه‌های تجاری، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها، اماکن عمومی، ساختمان‌های اداری، بنگاه‌های معاملاتی، مراکز پخش دارو، فروشگاه‌های مواد غذایی و پروتئینی، آموزشگاه‌ها، مراکز خدماتی و سایر موارد مشابه می‌باشد. ساختمان، تأسیسات، موجودی اثاث ثابت و دکوراسیون هر یک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و نیز کلیه خطرهای اضافی بیمه نمود.
بیمه کلیه اموال (منقول یا غیرمنقول) غیرصنعتی (منظور اموالی می‌باشند که در امور تولیدی مورد استفاده قرار نگرفته باشند) نیاز به این بیمه نامه دارند. در بیمه نامه های آتش سوزی غیرصنعتی بازدید توسط کارشناسان الزامی بوده تا در صورت نیاز پیشنهادات کاهش خطرات احتمالی و توصیه های ایمنی در بیمه نامه درج گردد و حتی در بعضی از موارد ضمانت اجراهای خاص تعیین می گردد.

موارد تحت پوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

خطرات اصلی

   • آتش سوزی
   • صاعقه
   • انفجار

خطرات اضافی

   • زلزله و آتشفشان
   • سیل و طغیان آب
   • طوفان، گردباد و تندباد
   • ترکیدگی لوله آب و فاضلاب
   • ضایعات ناشی از برف و باران
   • سرقت
   • سقوط هواپیما و چرخ بال و متعلقات آن
   • شکست شیشه به هر علت
   • آشوب و بلوا و شورش
   • ریزش و رانش زمین
   • برخورد جسم خارجی
   • هزینه پاک‌سازی
   • نرخ ظروف تحت فشار
   • فروکش چاه
   • سقوط بهمن
   • خطرسقوط قطعات منفصله از خودرو
   • خطرنشت گازدرسردخانه
   • خطردفرمه شدن ظروف تحت فشار (در صورت عدم انفجار)
   • خطرسنگینی برف ( این زیرپوشش در صورتی انتخاب می‌شود که زیرپوشش ضایعات ناشی از برف و باران نیز انتخاب شده باشد )
   • مسئولیت مالی خطر حریق انفجاروترکیدگی لوله درمقابل همسایگان