بیمه خانه امن سامان

بیمه سامان با ارائه طرح جالب و استثنائی بیمه خانه امن، خانه شما را در برابر بسیاری از خطرات و احتیاجات بیمه کند. بیمه نامه خانه امن سامان در واقع کامل تر شده بیمه آتش سوزی مسکونی است که توانسته ضعف هایی را که آن بیمه نامه داشت تا حد زیادی پوشش دهد.

هم اکنون بیمه سامان این بیمه نامه را به صورت پکیج و با شرایط زیر عرضه می کند.

تعهدات و پوشش های بیمه نامه خانه امن سامان:

خطرات تحت پوشش بخش اصلی این بیمه نامه:

آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، سرقت با شکست حرز، مسئولیت در قبال اشخاص ثالث (همسایگان مجاور)، غرامت فوت، نقص عضو و هزینه معالجه بیمه گذار و خانواده در محل بیمه شده، هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و خانواده

شرح تعهدات بیمه خانه امن سامان - طرح یک - همراه با پوشش سرقت:

سرمایه ساختمان و تاسیسات به مبلغ ۳۰ میلیون تومان
سرمایه اثاثیه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان
سرمایه اثاثیه تحت پوشش سرقت با شکست حرز به مبلغ ۱۰ میلیون تومان بر اساس لیست اثاثیه مورد نظر بیمه گذار که کتباً به بیمه سامان اعلام می شود.
خسارت وارده به همسایگان در صورت تحقق هریک از خطرات اعلام شده از سوی خانه بیمه شده تا سقف ۲۰ میلیون تومان به این معنی که اگر مثلا آتش سوزی از خانه بیمه شده به همسایگان مجاور سرایت کند به غیر از پرداخت هزینه های بازسازی خانه بیمه شده، غرامت منزل همسایه نیز توسط بیمه سامان تا سقف اعلام شده پرداخت می گردد.
غرامت فوت و نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل بیمه شده در صورت تحقق هریک از خطرات تحت پوشش هرکدام تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان و جمعا به مبلغ ۴۰ میلیون تومان.
هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل بیمه شده در صورت تحقق هریک از خطرات تحت پوشش هر کدام تا مبلغ یک میلیون تومان و جمعا به مبلغ ۴ میلیون تومان.

در صورت تحقق هریک از خطرات تحت پوشش اگر محل بیمه شده قابل سکونت نباشد، هزینه اسکان و اجاره موقت ساکنین تا سقف ۶ میلیون تومان پرداخت می شود.

حق بیمه یکسال بیمه شده با تمام موارد مطرح شده مبلغ 53 هزار تومان است. ضمن اینکه شما میتوانید جمعا با پرداخت 83 هزار تومان زلزله را هم به عنوان خطر اضافی به تمام موارد فوق اضافه کرده و یک بیمه نامه تمام عیار با اطمینان خاطر دریافت کنید.
همچنین کسانی که مایل هستند سقف تعهدات بیمه نامه خودشان را افزایش دهند می توانند تا 20 برابر به دلخواه خودشان تعهدات را بیشتر کنند. به همان نسبت حق بیمه نیز تا 20 برابر افزایش می یابد.

شرح تعهدات بیمه خانه امن سامان - طرح دو - بدون پوشش سرقت با خطر اضافه طوفان و زلزله:

سرمایه ساختمان و تاسیسات به مبلغ ۳۰ میلیون تومان
سرمایه اثاثیه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان
خسارت وارده به همسایگان در صورت تحقق هریک از خطرات اعلام شده از سوی خانه بیمه شده تا سقف