بیمه منازل مسکونی

خانه شما می تواند بخش مهمی از سرمایه و دارایی شما در زندگیتان باشد. با بیمه نامه های منازل مسکونی سامان می توانید امنیت این سرمایه ارزشمند را تأمین کنید .با این بیمه نامه می توانید خانه خود را در مقابل خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سرقت، سيل، مسئوليت در قبال همسايگان مجاور و ... بیمه کنید. بیمه سامان با ارائه طرحهای مناسب حداکثر پوشش قابل ارائه را در برابر خطرات را در اختیار شما می دهد. از ویژگیهای مهم این طرح ها، عدم نیاز به بازدید در طرحهای خانه امن و جامع خانوار برای صدور می باشد که روال خرید بیمه نامه را ساده تر می نماید و بیمه نامه آتش سوزی بر اساس اطلاعاتی که بیمه گذار اعلام می نماید صادر خواهد شد.

طرح های بیمه آتش سوزی سامان برای منازل مسکونی عبارتند از :
    • طرح خانه امن سامان شامل منازل مسکونی استيجاری، منازل مسکونی مالکين، منازل مسکونی مسافرين
    • طرح جامع خانوار
    • بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی

پوشش های اضافی بیمه آتش سوزی

• زلزله و آتشفشان
• سیل
• طوفان
• ترکیدگی لوله آب
• ضایعات ناشی از برف و باران
• سنگینی برف
• سقوط هواپیما
• هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات
• شکست شیشه
• سرقت با شکست احراز
• انفجار ظروف تحت فشار صنعتی
• دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی
• رانش زمین